Menopauze en TCM.

De  menopauze is de fase in het leven van een vrouw, waarin zij afscheid neemt van haar vruchtbare jaren. Letterlijk betekent menopauze “het einde van de menstruatie”.
Dat moment ligt ergens tussen de 45 en 55jaar.

Binnen de TCM [traditional chinese medicine] komen we voor het eerst iets tegen over de menopauze in het boek ” Huang Di Nei Jing”, geschreven 5000 jaar geleden. Hierin wordt de vrouwelijke reproduktieve fysiologie beschreven aan de hand van een 7 jaars cyclus.
De eerste cyclus start op zeven jarige leeftijd en de laatste cyclus eindigt met de menopauze op zeven maal zeven jaar: negenenveertig jaar. Verrassend is dat de gemiddelde leeftijd van de vrouw in de menopauze niet wezenlijk is veranderd in al die jaren. De gemiddelde leeftijd is 51,4 jaar in Nederland. Tegenwoordig ervaart ongeveer 80% van de vrouwen in het westen meer of minder klachten die met de menopauze samenhangen. De meest bekenden zijn nachtzweten, slecht slapen, opvliegers, hartkloppingen, vermoeidheid, stemmingswisselingen.

Wat kan acupunctuur betekenen?
Een afname van de reproductieve energie, Jing genaamd, wordt in verband gebracht met de oorzaak van de overgangsklachten.
Deze energie ligt opgeslagen in de nieren en is te vergelijken met een accu.
Een doel van de behandeling is om deze nierenergie te voeden en goed te laten functioneren. Daarnaast wordt de yin/yangbalans hersteld. Door het dalende oestrogeengehalte neemt de yinenergie af en ontstaat er een relatieve hitte, die zich uit in nachtzweten en opvliegers.

Met acupunctuur proberen we dit tekort aan yin aan te vullen en het teveel aan yang te laten dalen door zenuwuiteinden te stimuleren met naaldjes waardoor de hersenen een seintje krijgen om de hormoonafscheiding te stimuleren. Naast acupunctuur worden ook vaak chinese kruiden ingezet om van binnenuit het lichaam te voeden en de therapie effectiever te maken.