Neuropathie is het beeld dat optreedt als gevolg van een primaire beschadiging of dysfunctie van het perifere of centrale zenuwstelsel. In het algemeen gaat het hier om een letsel of een gebrekkige werking van de zenuwen. Er treedt ergens een stoornis op in de geleiding van signalen, waarbij spontane pijnprikkels kunnen ontstaan. Een prikkel, die normaal als licht pijnlijk wordt ervaren wordt ineens hevig. Neuropathische pijn komt bij 1 á 2% van de bevolking voor, tot zelfs 8% bij personen boven de 55 jaar.

De oorzaken kunnen verschillend zijn.
▪ Plaatselijk: drukneuropathie.
▪ Metabool: door gebrek aan bepaalde vitamines of door diabetes mellitus.
▪ Geneesmiddelen: v.b. chemotherapie.
▪ Beschadiging: operatie of een trauma.
▪ Infectieus ; v.b. Herpes Zoster

Wat zijn de symptomen?
▪ pijn door een gewoonlijk niet pijnlijke prikkel, bv. het schuren van kleding over de huid, een laken op de voeten.
▪ overdreven pijnreactie op een relatief onschuldige prikkel (hyperalgesie),
▪ gevoel dat men op ‘kussens’ loopt.
▪ pijn bij koude of warmte (bv tijdens een douche)
▪ gevoel dat er mieren op en onder de huid lopen, onaangename kriebelingen.

Neuropathie is geen makkelijke klacht om te behandelen.
In de meeste gevallen krijgen patiënten pijnstillers of anti depressiva voorgeschreven. Beide categoriën medicijnen hebben hun bijwerking

Sedert 1995 zijn er aanwijzingen dat acupunctuur een positief effect kan hebben in de behandeling van neuropathie bij diabetes. In 2007 is er objectief bewijs geleverd dat acupunctuur invloed heeft op de geleidingssnelheid van perifere zenuwen. Binnen dit Duits wetenschappelijk onderzoek werden 2 groepen van 26 patiënten onderzocht. De eerste groep kreeg de beste klinische zorg die mogelijk was. De tweede groep kreeg daarnaast ook een serie van 6 behandelingen acupunctuur. Na deze behandeling werden in de acupunctuurgroep duidelijk significante verbeteringen gevonden wat betreft een toename van de geleidingsnelheid van de beenzenuwen en een afname van pijn en sensibiliteitsstoornissen.
De algemene samenvatting van hun onderzoek is:
*1. Acupunctuur is een effectieve alternatieve behandeling  *2. Het effect blijft maanden aanhouden *3. De meeste patiënten reageren positief  *4. Het is een goedkope behandeling  *5. Het is een pijnloze behandeling, die vrij is van bijwerkingen.  *6. Het is een zinvolle behandeling voor patiënten die niet meer op medicatie reageren.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22146780

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17355547