Acupunctuur is aanvankelijk vooral bekend geworden in het westen als middel om pijn te bestrijden. Nadat in 1971 een Amerikaanse journalist van de New York Times een pingpongwedstrijd moest verslaan in China en na een blindedarmoperatie pijnstilling kreeg in de vorm van acupunctuur werd de interesse gewekt voor deze bijzondere geneeswijze. Dit werd alleen nog maar aangewakkerd door het bezoek van president Nixon een jaar later. Er kwamen sensationele beelden naar buiten van operaties waarbij de patiënt lachte en praatte, waarbij de verdoving plaats vond d.m.v. slechts een klein aantal naalden.

In de loop der jaren is de behandeling met acupunctuur meer en meer gemeengoed geworden en zijn het niet alleen pijnklachten die behandeld worden.
Een oud chinees gezegde is “ Tong Ze Tòng, Tong Ze Bú Tong”.
Vrij vertaald betekent dit dat wanneer er geen doorstroming is zal er pijn zijn en wanneer de doorstroming hersteld is zal de pijn afnemen.

De behandeling van pijnklachten zal er altijd op gericht zijn om de doorstroming te herstellen. Daarnaast zal ook de onderliggende oorzaak van de ophoping van energie onderzocht en aangepakt worden.
Tijdens de behandeling worden punten aangeprikt in het betreffende pijngebied, maar ook op plaatsen verder weg gelegen van de aangedane regio. Moxa wordt vaak toegepast om het effect van acupunctuur te vergroten, zeker wanneer er sprake is van pijn in het bewegingsapparaat. En daarnaast is het gebruik van stroom op de naald effectief gebleken.
De volgende klachten worden vaak met acupunctuur behandeld: hoofdpijn, klachten vanuit het bewegingsapparaat, maagpijn, gynaecologische klachten, buikkrampen, en pijnklachten vanuit het zenuwstelsel zoals o.a. neuropathie, HNP, trigeminusneuralgie of gordelroos.