Een steun in de rug door acupunctuur?

Lage rugpijn is een frequent voorkomend probleem van het bewegingsapparaat. Het is de meest voorkomende klacht van het bewegingsapparaat. Van de westerse bevolking krijgt 60-90% minstens één keer in het leven lage rugpijn. Bij lage rugpijn is slechts in 5-10% van de gevallen een specifieke lichamelijke oorzaak aanwijsbaar. Hierbij moet worden gedacht aan een HNP, wervelinzakkingen t.g.v. botontkalking of M. Bechterev. Het overgrote deel van de lage rugpijn kent geen specifieke oorzaak. Deze pijnklachten gelokaliseerd tussen de onderste ribben en de bilplooien, waarbij geen specifieke lichamelijk oorzaak aanwijsbaar is, wordt aangeduid als aspecifieke lage rugpijn .
In mijn praktijk behandel ik zeer frequent mensen met acute of chronische lage rugklachten. Met mijn expertise als fysiotherapeute geef ik adviezen betreffende economisch gebruik van de rug, adequate houding en indien nodig bespreek ik een oefenprogramma.

Maar soms blijven de klachten bestaan en is het zinvol om een andere therapeutische “insteek” te zoeken. Uit diverse onderzoeken komt acupunctuur als een betrouwbare, goedwerkende behandelmethode naar voren. Rugklachten zijn daarom door de Wereld Gezondheid Organisatie op een lijst gezet met klachten die door acupunctuur behandeld kunnen worden.

TCM (Traditional Chinese Medicine)
Bij lage rugklachten is m.n. de energie van de nier betrokken. Eén van de functies van de nier volgens de TCM is het voeden/onderhouden van bot/beenmerg. In dit kader wordt de nier als heerser van de rug en de knieën beschreven. Ook wordt beschreven dat onder invloed van de nier de spieren en ligamenten van de onderrug gevoed worden door Qi en bloed. Hierdoor blijven de spieren en ligamenten soepel en krachtig om hun functie goed uit te kunnen oefenen.

Binnen de TCM behandeling wordt de nierenergie gevoed en gereguleerd d.m.v. kruiden en acupunctuur. Maar tevens worden ook andere energiebanen beïnvloed die een gunstige werking uitoefenen op het functioneren van de lage rug. Vaak wordt ook gebruik gemaakt van moxa om punten te verwarmen.

Er zijn meerdere onderzoeken gedaan naar de effectiviteit van acupunctuur bij de behandeling van lage rugpijn. Helaas zijn veel onderzoeken van beperkte methodologische kwaliteit bevonden.

Maar samenvattend kan wel gesteld worden dat acupunctuur een bewezen effectieve behandeling is voor de behandeling van lage rugpijn. Het is een feit dat veel patiënten gebruik maken van deze therapievorm en dat vele klachten verlicht kunnen worden. Ook tonen verschillende studies aan dat behandeling met acupunctuur een effectievere pijnreductie geeft dan het gebruik van pijnmedicatie.

Ik meen dat onze huidige manier van toetsen middels dubbelblind onderzoek niet geschikt is voor het aantonen van de subtielere nuances die de acupunctuur rijk is, en die wel degelijk het verschil kunnen maken tussen tijdelijke verlichting of een langduriger resultaat.